Patrick Fernandez

Pag-ibig sa Lupang Pinagmulan (Love of my Native Land)

Home / Gallery / Painting / Pag-ibig sa Lupang Pinagmulan (Love of my Native Land)

Pag-ibig sa Lupang Pinagmulan (Love of my Native Land), 2016
Patrick Fernandez
Acrylic on Canvas
48 x 36 Inches

Related Items


  • Foresh Nymph

    Foresh Nymph

  • The Diwata of Makiling

    The Diwata of Makiling

  • What the World Love is a LOVE STORY

    What the World Love is a LOVE STORY

facebook
powered by gallereo